Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.

 

 

 

 

 

Lộ Trình Học 

ảnh lộ trình học


Với mỗi học viên khác nhau English For You sẽ tạo ra những phương pháp và lộ trình học khác nhau cho bạn phù hợp với thời gian và năng lực
.