CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG ENGLISH FOR YOU TỐT NHÂT !

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Các chương trình hợp tác đào tạo tiếng anh

English For You  với sức mạnh về phương pháp giảng dạy ưu việt về sự linh động thời gian và áp ứng được nhu cầu “NHANH” đã được sự tin tưởng từ các doanh nghiệp với bằng chứng là sự hợp tác ĐÀO TẠO tiếng anh giao tiếp cho nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong địa bàn Thành phố Hà Nội và đã đạt được những thành quả nhất định như sau:

Luật PSC


Agribank Chi nhánh Cầu giấy


Mabring Việt Nam