CÁC KHÓA HỌC - ENGLISH FOR YOU

CÁC KHÓA HỌC TAI ENGLISH FOR YOU
GIAO TIẾP CƠ BẢN – BASIC

Chuẩn hóa ngữ âm, ngữ điệu và giao tiếp cơ bản. Phù hợp với học viên bị mất gốc hoặc[...]

PRE – ADVANCE

Tăng khả năng nghe nói và phản xạ. Tập trung sâu vào các từ và cấu trúc câu trong giao[...]

GIAO TIẾP NÂNG CAO – ADVANCE

Tự tin giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ. Dành cho người thích đi du lịch hoặc cần sử[...]